Hizmetler


PROJELENDİRME

Günümüzde binalar teknoloji ile uyumlu olarak hızla gelişiyor. Sistemler bugün için olduğu kadar gelecekte de kullanılmaya devam edebilmeli, bunun yanında gelecek teknolojileri ile uyumlu olmalı veya kapasite genişlemesine izin verebilmelidir.

Mühendislerimiz, projeyi planlarken bugün ve gelecek için tasarlamaları gerektiğinin bilincinde ve bunun yanında projelerin temel de aynı niteliklere sahip olsalar da bir projeyi diğerlerinden ayıran karakteristik özelliklerinin bulunduğunun farkındadırlar.

Elektrik sistemleri tasarımı artık bir mimari zemine yerleştirilen aydınlatma tasarımının çok ötesine geçmiş, güç dağıtımı, yedek enerji kaynaklarının efektif kullanımı projenin yatırım maliyetlerini doğrudan etkileyen konular olarak önümüze gelmektedir.

Elektrik tesisat tasarımında can güvenliği (yangın algılama ve acil anons) ve iletişim (F/O alt yapı, TV sistemleri), güvenlik (CCTV, kartlı geçiş) kapsamı da teknolojik gelişmeler ile uyumlu olarak öne çıkmaktadır.

Tüm bu değerlendirmelerimiz ışığında elektrik sistemlerinin binayı canlandıran ve yaşanır kılan önemli bileşenlerden biri olduğunu bilerek, projelenin gerekliliklerinin titizlikle analiz edildiği, müşterilerimiz için uygulanabilir, işletilebilir ve yaşanabilir projeleri standartlara ve normlara uygun çözümler ile sunmak amacıyla çalışmaya devam ediyoruz.

DANIŞMANLIK VE KONTROLÖRLÜK

ERK Proje ve Mühendislik olarak doğal veya inşa edilmiş çevre üzerinde bir problemi çözmek ya da çözümüne yaklaşmak için teknik konularda, bilimsel gerçekler ile teknolojiye dayalı, bilgi ve düşünceyi temel alan hizmet anlayışı ile standartlar ve normları temel alarak Teknik Danışmanlık ve Kontrolörlük hizmeti sunmaktayız.

Tasarım bir projenin temelini oluşturmaktadır, ancak projenin hayata geçirilmesi için zaman ve bütçe planlaması ile aynı zamanda diğer disiplinlerle koordine edilmesi gerekmektedir.

Danışmalığını yaptığımız projeler için sorumluluk alarak, riskleri kendi risklerimiz gibi değerlendirerek, müşterimizin yanında yürüyerek gerçekçi, uygulanabilir ve yönetilebilir çözümler sunarız.

Kontrolörlük kapsamında ise denetleme ve raporlama yaparak alınması gereken önlemler ve çözümler için proje yönetimi ve işveren ile koordine olarak projenin hayata geçirilmesine katkıda bulunuruz.

Mühendislerimiz bilgi birikimi ve deneyimleri ile proje tasarımından, şantiye koordinasyonu ve kontrolü ile ölçme, test ve devreye alma da dahil olmak üzere projenin düşünceden hayata geçirilmesine kadar aktif rol alarak sorumluluk ile çalışmaktadırlar.